ကားအငှားလုပ်ငန်း

Total Listing Found: 175

Asia Route Travel & Tours

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၁၂၊ အခန်း-၁၊ ရွှေဂုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9552756, 09-5120010

Asia Wave Co.,Ltd.

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၁၄၅/၁၄၇၊ အခန်း-၅၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8373543, 8254955

AUNG NI LAR

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၈၄၊ မင်းလမ်း၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-252545773, 09-252367525

Aung Ni Lar

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၈၄၊ မင်းလမ်း၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-252545773, 09-252367525

Aunty Thet

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၁၂၁၊ သစ်ယာပင်လမ်းဩယ်(၃)၊ သုဝဏ္ဏ၊ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7579778, 09-5020206

Authorized

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၂ဝ-ဘီ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-973190618, 09-9795825597

BAS

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၁ဝ၃/၁ဝ၄၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-690246, 01-7538682

Best Auto Co.,Ltd.

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ဒီ/အီး၊ အခန်း-၃/၄၊ ရွှေမြယာအိမ်ရာ၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8619033, 09-420046433

Boo Taw & Brothers

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၅၅၉၊ အခန်း - ၈၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-256578767, 09-31036572

Boo Taw & Brothers

ကားအငှားလုပ်ငန်း
 • ၅၅၉၊ အခန်း - ၈၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-256578767, 09-31036572