လက်ဖက်ခြောက်

Total Listing Found: 162

MSS

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၁၁ဝ၊ ပထမထပ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8380340, 09-73068231

Nara Green

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၅၉/ဘီ၊ အခန်း-၅/၆၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ၊ ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8243627, 01-8374714

Padaetha

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၁၅၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊ ၊ လသာ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8226465, 01-707872

Padaetha

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၅၁၊ ၂၃-လမ်း၊ ၊ လသာ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8252883

Phe Brand Tea

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၈၄၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8226138, 09-5017152

Shwin Chang Lone MFG Co.,Ltd

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၃၂၂၊ ယူနိုက်တက်ကွန်ဒို-၁၊ အလြံပဘုရားလမ်း၊ ၊ ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8255796, 01-8389652

Soe Win

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၁၈၄၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8245559, 01-7530203

Soe Win Tea Co.,Ltd.

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၊ လှိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-683387, 01-7530203

Tea King

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၁၉ဝ၊ ကုန်ဈေးတန်းလမ်း(လယ်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8251815, 09-5194810

Yacon Tea

လက်ဖက်ခြောက်
 • ၅၇၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(အောက်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5030490, 09-49250055