လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ

Total Listing Found: 426

Blessing

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၁၁၁၊ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊ ၊ သန်လျင်/ကျောက်တန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-448000480

Bo Bo Ba Ba

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၈၁၂၊ လမ်း ၁ဝ နှင့် လှည်းတန်းလမ်းကြား၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-263987848, 09-456349758

Bo Bo, Ba Ba

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၈၂၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ၁၀-လမ်းနှင့် လှည်းတန်းလမ်းကြား၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-263987848, 09-456349758

Bright Star

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၈၈၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၊ ပုဇွန်တောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-292042, 09-8621100

Cafe United

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၁၂၂၆၊ သစ္စာလမ်းနှင့်ကုန်းဘောင်လမ်းထောင့်၊ ၊ တောင်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5148480

Chat Time

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ဝဝ၂-ဘီ၊ ၁၂၉၊ ဗားကရာလမ်းမ၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-262877690

Choice

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၂၂၂၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8371667

Delicious

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၅၁၅၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8227893

Enjoy

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၁၁၆၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့်၃၉-လမ်းထောင့်၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-83856543

Ever Green

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • မြေညီ၊ လမ်းမတော်ပလာဇာ၊ ၊ လသာ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8212168