အထူးကုဆေးခန်းများ

Total Listing Found: 388

Green Signal

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၆၁၊ ၁၂၅-လမ်း၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8619278, 09-798112185

GS Medical Center

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • အေ၊ ပ-ထပ်၊ ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒို၊ ပြည်လမ်း၊ ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-1220977, 09-421133170

Health Guard

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၁၂၊ မြယာကုန်းလမ်း၊ ရွှေမြယာအိမ်ရာ၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-292414

Hinn Thar Oo

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၂ဝ၆/၂ဝ၁၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8246991

Home Medicare Services

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၃ဝ၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8225791, 09-5029486

Kem Ban gan

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၃/၃၊ သံသုမာလမ်း၊ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-778527793, 09-778527794

Kembangan Pacific

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၈၁၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9548022

King & Queen

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၁၈/ခ၊ အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9557572, 09-73500557