အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ

Total Listing Found: 215

AME Engineering Group

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၅၊ ဆင်ရေတွင်း(၁)လမ်း၊ ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-450003244, 09-428110538

 • Sponsor

AMTT

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၉၃၊ မြေညီ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-965117531, 09-400988972

AMTT

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၉၃၊ မြေညီ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-965117531, 09-400988972

Attech Corporation (Yangon Branch)

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၆ဝ၅၊ ၅-လွှာ၊ တိုက်-၁၁၊ အမ်အိုင်စီတီပက်၊ ၊ လှိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-2305196

Aung M & E

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၆၄၇၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ ၊ တောင်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5121353

 • Sponsor

Aung Pan Myaing

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၂၅-အေ၊ အေးရိပ်သာ(၁)လမ်း၊တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်(၃)၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9546788, 09-5009843

Aung Pan Myaing

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၂၅-အေ၊ အေးရိပ်သာ-၁လမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9546788, 09-5009843

Aung Thara Phu Enterprise Co.,Ltd

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၁၇၉၊ မော်လမြိုင်လမ်း၊ ဇုန်-၁၊ ၊ တောင်ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5141532

CAD-King

အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ
 • ၁၃၂၊ အခန်း-၄၊ ပ-ထပ်၊ ၃၃-လမ်း၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 09-420053872, 09-73205272