ကားလက်မှတ်

Total Listing Found: 639

FAMILY MiniMart

အဝေးပြေးကားလိုင်းများ
 • ၅၅၊ ၁၃-လမ်း(လယ်)၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-216800, 01-8225953

Gandawun Shwe Bagan

အဝေးပြေးကားလိုင်းများ
 • ၆၇၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7500191, 519292, 519293

Gandawun Shwe Bagan

အဝေးပြေးကားလိုင်းများ
 • ၆၇၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7500191, 01-7519293

GEC

အဝေးပြေးကားလိုင်းများ
 • ၄-ဂ၊ ပန်းတနော်လမ်း၊ ၊ လှိုင်သာယာ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-49768676, 09-73057496

GI Group

အဝေးပြေးကားလိုင်းများ
 • ဏ-ဒီ/၁၃၊ မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း၊ ၊ မင်္ဂလာဒုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-43158777, 09-421012002

GI Group Express

အဝေးပြေးကားလိုင်းများ
 • ၅၃-ဂ၊ သံသုမာလမ်း၊ ၊ တောင်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7572631, 09-73001215

Golden Star

အဝေးပြေးကားလိုင်းများ
 • ၂၆၃၊ ၁၅၃-လမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8209200, 01-9544383, 01-703448, 430480

K.M.W

ကားလက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၄၈၊ ကျားကွက်သစ်လမ်းနှင့်ဣစ္ဆာသယလမ်း ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73112305, 09-420006692

K.M.W

အဝေးပြေးကားလိုင်းများ
 • ၄၈၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73112305, 09-420006692