BUSINESSES

Ap Star

ကားဝပ္ေရွာ့
၅၂၊ မဥၨဴလမ္းထိပ္၊ ပါရမီလမ္းမႀကီး၊ ပါရမီဂုံးေက်ာ္အနီး၊ ၊ မရမ္းကုန္း ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၆၅၃၂၂၈၊ ၀၉-၅၁၅၈၁၄၆

Arafat

ကားဝပ္ေရွာ့
၁၃၊ ၁၆၅ လမ္း၊ ၊ တာေမြ ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၅၀၃၇၉၃၂၊ ၀၉-၉၇၅၅၃၆၃၃၇

Arafat

ကားဝပ္ေရွာ့
၁၃၊ ၁၆၅လမ္း၊ ၊ တာေမြ ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၅၀၃၇၉၃၂၊ ၀၉-၉၇၅၅၃၆၃၃၇

ASC

ကားဝပ္ေရွာ့
က-၈၊ ေရႊၾကာပင္ဝပ္ေရွာ့တန္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊ ၊ ပ်ဥ္းမနား ၊ ေနျပည္ေတာ္
၀၉-၄၂၀၇၀၃၂၃၁၊ ၀၉-၄၂၀၀၁၇၁၅၂၊ ၀၉-၃၁၄၉၃၅၅၆

Aung

ကားဝပ္ေရွာ့
၂၇-ခ၊ ရြာမေက်ာင္းလမ္း(လမ္းသြယ္)၊ ၊ လိႈင္ ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၅၁၁၀၃၇၁၊ ၀၉-၇၃၁၇၆၃၅၀

Aung

ကားဝပ္ေရွာ့
၄၉၊ လမ္း-၉ဝ၊ ကန္ေတာ္ေလး ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၅၁၆၅၁၄၂၊ ၀၉-၇၃၂၂၅၃၆၁

Aung

ကားဝပ္ေရွာ့
ေအ-၇၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂုံစက္မွုဇုန္၊ ၊ ေျမာက္ဒဂံု ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၅၀၀၈၁၆၂၊ ၀၉-၅၀၀၀၂၀၈

Aung AD

ကားဝပ္ေရွာ့
၁ဝ၇၂၊ ၇-ေဈးလမ္းမႀကီး၊ ၆-အေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ၊ သာေကတ ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၄၅၀၄၃၉၇၃၁၊ ၀၉-၄၅၁၂၄၆၇၈၆

Aung Gyi & Brother

ကားဝပ္ေရွာ့
၇၁၃၊ ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမႀကီး၊ ၊ အင္းစိန္ ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၇၃၀၃၁၃၄၆

Aung Gyi & Brother

ကားဝပ္ေရွာ့
ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမႀကီး၊ ၊ အင္းစိန္ ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၇၃၀၃၁၃၄၆