BUSINESSES

2000

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
သုမနလမ္း၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္းေထာင့္၊ ၊ သာေကတ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၅၆၂၀၅

2000F.S(0227)

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ဗညားဒလလမ္းေထာင့္၊ တာေမြႀကီးရပ္ကြက္၊ ၊ တာေမြ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၅၅၅၅၈

2002

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
တာေမြလမ္းထိပ္၊ ၊ တာေမြ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၅၅၅၅၈

Apex

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
၂၅၊ ႏွင္းဆီကုန္းလမ္း၊ ၊ အလံု ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၂၂၀၉၄၂

Apex F.S (0269)

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၊ ေျမာက္ဒဂံု ၊ ရန္ကုန္
01-3584009

Aung Phone Myat Trading Co.,Ltd.

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
၂၉၆-ဒီ၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ ၊ သာေကတ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၄၅၀၆၈၆၊ ၄၅၀၆၈၇

City

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
႐ြာႀကီးေျမာက္ရပ္ကြက္၊ အမွတ္-၂ရဲစခန္းအနီး၊ ၊ စစ္ေတြ ၊ စစ္ေတြ
09-45250212၊ 09-254553020

Dae Wa Da Ha

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
၇၅၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ဗိုလ္ထြန္းဇံရပ္ကြက္၊ ၊ ေဒါပံု ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၅၀၁၅၆၂၀၊ ၀၉-၅၀၁၂၄၃၇

Dae Wa Da Ha

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
၇၅၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ၊ ေဒါပံု ၊ ရန္ကုန္
01-705242၊ 09-5015620

Danko

စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္
ရန္ကုန္-ပဲခူးလမ္း၊ ကၽြန္းကေလးရြာ၊ ၊ လွည္းကူး ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၆၂၈၂၇၉