ဆေးရုံ

Total Listing Found: 113

Kembagan Radiant

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၃၆၅၄/၃၆၇၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း(ထက်)၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8392484, 01-8381362

Kembangan

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၄၃၉/၄၄၁၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9549167, 09-448026197

 • Sponsor

Kwekabaw

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၁၄၄၊ မင်းကြီးလမ်း၊ အရှေ့ရွာမရပ်ကွက်၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-641086, 641570

 • ???kkb.hospital@gmail.com

 • Sponsor

New U

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၂၁ဝ၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း-၁/ဗ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-961477888

New U

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၂၁ဝ၊ ပ-ထပ်၊ အခန်း-၁/ဗ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-961477888

Nonthavej International Hosipital

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၇၃၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-899779001, 09-899779002

OSC

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၁၃၇၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-653207, 01-656176

Parami(Child)

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၆ဝ၊ ဂျီ-၁၊ ပါရမီလမ်းသစ်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-657227, 657930, 09-5418915

Parami(Child)

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၆ဝ၊ ၁-ဂျီ၊ ပါရမီလမ်းသစ်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-657227, 09-5418915