ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)

Total Listing Found: 186

၃၇၄

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၃၇၄-ဘီ၊ မြေအောက်ထပ်၊ ညောင်ပင်လေးဈေး၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73068429

၅၅၅

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၁၂-ည၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-681060, 09-5110760

၅၅၅

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၁၂-၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-681060, 09-5110760

7 Eleven

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • သီရိမွန်ပလာဇာ၊ သီရိမွန်(၆)လမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-682680

7 Golden Lion Enterprises

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၁၂၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ စက်မှုဇုန်၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-699859, 699860

777

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၅၁-ဂ/ခ၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-680704, 09-5162176

AKE SI TAN General Trading

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၁၈-ည၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-680628, 01-682282

Asia King Co.,Ltd

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၆၈၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အောက်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8251838, 01-8204131

Asia Power Quality Electric

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၁/၇၁၊ တွင်းသင်းတိုက်ဝန်ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်-၁၊ ၊ လှိုင်သာယာ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-684062, 01-684160

Asia World Co.,Ltd

ပွဲရုံများ(ပဲမျိုးစုံ)
 • ၇၄၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းဝင်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3640080