လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ

Total Listing Found: 426

1199

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၁၁၉၉၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ၊ မြောက်ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5095000

1199

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၁၁၉၉၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ၊ မြောက်ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5095000

124

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၁၂၄၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၊ မြောက်ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-250186668

3K

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၁၉၊ ဖိုးလှိုင်လမ်း၊ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5028318

9 Star

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၁၆-စ၊ အခန်း-၄၊ တနင်္သာရီလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း၊ ၊ မင်္ဂလာဒုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-254525904

99

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၄၂၉/၄၃၉ မြေညီ၊ ၄၄-လမ်းထောင့်၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-297190

99

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၄၂၉/၄၃၉၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-420182777, 09-421064842

Acacia

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၅၂၊ ဆရာစံလမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9554739, 09-250359458

Best Taste

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၈၊ သစ္စာလမ်း၊ ၊ ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-561693

BH

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ
 • ၈ဝ-အေ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၊ ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73028256