အထူးကုဆေးခန်းများ

Total Listing Found: 388

ABC

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ဘုရင့်နောင်တာဝါ၊ အခန်း-ဝဝ၁၊ မြေညီ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7503975, 01-707803

Apex Asia Medical Center

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၃၃/၂၊ ရတနာလမ်းဩယ်၊ ပြည်လမ်း၊ ၇-မိုင်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9662801, 01-9662467

Apple

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၅၅/၄၊ အင်းစိန်လမ်း၊ သုခမြိုင်အိမ်ရာ၊ ၊ လှိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7524676

 • Sponsor

Asia Pacific

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၉၈-အေ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9549152, 01-9553783, 09-73056079

 • asiapacific.myanmar@gmail.com

Asia Pacific

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • စီ၊ အက်ဖ်-၁၇၊ ပ-ထပ်၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9553783

Bayint Naung Specialist Centre

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၃၃၇၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-653353, 01-653424

Best

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၁ဝ၅၊ အခန်း-၃၊ ပြည်လမ်း၊ ၈-မိုင်လမ်းဆုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9667055

Central

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၃၂၉၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-281339

Christin

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၆ဝ၁၊ ပြည်လမ်း၊ ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-533957, 01-7513579

Clinique De Skin

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၅၄၂၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့်၁၁-လမ်းထောင့်၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-793113114