အထည်ချုပ်စက်ရုံ

Total Listing Found: 402

7 Star Manufacturing Co.Ltd

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၂၆၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ဇုန်-၂၊ ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3592059

A1 Garment Co.,Ltd

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၁၈၊ ဗိုလ်တေဇလမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-639316

Able Giad Myanmar

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ဇုန်-၁၊ ၊ ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-610820, 01-610822

ADK

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၁၈၊ ဗိုလ်တေဇလမ်း၊ ရွှေပေါက္ကံစက်မှုဇုန်၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-695233

AEC Apparel In't Co.,

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၃/၁-က၊ မင်းသိဒိ္ဓကျော်စွာလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်-၃၊ ၊ လှိုင်သာယာ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-43132872, 09-49332757

AMG

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၇၊ ဇင်ယော်လမ်း၊ ၊ တောင်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7578638, 09-5190793

Anita Asia Ltd

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၁၃၇-ဘီ၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-650133, 01-651413

Asia Rose Garment

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၄/၈၁၊ ဒီပဲယင်းဝန်ထောက်ဦးမြဲလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်-၄ ၊ လှိုင်သာယာ ၊ ရန်ကုန်

 • 250။275

Aung

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၂၁၅-အေ၊ စက်မှု ၃လမ်း၊ မေတ္တာညွန့်အိမ်ရာ၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5109379, 09-49337124

Aung Garment

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
 • ၂၁၅-အေ၊ စက်မှု ၃လမ်း၊ မေတ္တာညွန့်အိမ်ရာ၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5109379, 09-49337124