အပေါင်ဆိုင်များ

Total Listing Found: 153

A1 capital

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၄၁၊ အခန်း-၁၅၊ နဝဒေးလမ်း၊ ၊ ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8252616, 01-8372483

Acleda Mfi Myanmar Co.,Ltd.

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၈ဝ၄၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9559475, 01-9552956

AEON Microfinance (Myanmar) Co.,Ltd

အပေါင်ဆိုင်များ
 • စီ၊ အခန်း-၄ဝ၂၊ ၄-လွှာ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8604201, 01-8604204

BFC

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၂၂၊ ဘီဘလောက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3593295

BG

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၃၃၉၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၊ သန်လျင်/ကျောက်တန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8255160, 09-420011724

BNK Capital Myanmar

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၁/ဘီ၊ ၁၄-ဘီ၊ ရတနာလမ်း၊ မလိခအိမ်ရာဝင်း၊ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3564301

BNK Capital Myanmar (Microfinance)

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၅၂၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ၊ မြောက်ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3510721, 09-401630553

Brac

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၁၆၈၊ ကျွန်းရွှေမြိုင်(၂)လမ်း၊ သုဝဏ္ဏ၊ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7578236, 09-977122756

BS Capital Myanmar Co.,Ltd

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၁၄-ဘီ၊ မလိခအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်း၊ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-564301, 09-43012612

Easy Microfinance

အပေါင်ဆိုင်များ
 • ၂၂၊ ဗိုလ်ရွဲလမ်း၊ ၊ လသာ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-43130903