အအေးဆိုင်များ

Total Listing Found: 216

Aces

အအေးဆိုင်များ
 • ဗညားဒလလမ်း၊ သိမ်ဖြူတင်းနစ်ဝင်း၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8372360

Beach Vold Coffee

အအေးဆိုင်များ
 • ၁၇ဝ၊ ဗားကရာလမ်းနှင့်ကျွန်းတောလမ်းထောင့်၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7510635, 01-708170

Best Freind

အအေးဆိုင်များ
 • ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ ၊ ခင်ဦး ၊ ခင်ဦး

 • 09-448051214

Best Taste

အအေးဆိုင်များ
 • ၈၊ သစ္စာလမ်း၊ ၊ ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-561693

Bon Bon

အအေးဆိုင်များ
 • ၂၄ဝ-ဘီ၊ ဗားကရာလမ်း၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7514303

Bon Bon

အအေးဆိုင်များ
 • ၁၄၈၊ ဗဟိုလမ်း(ခိုင်ရွှေဝါလမ်း)၊ ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5031047, 09-79985354

Ca Ca

အအေးဆိုင်များ
 • မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ၊ လသာ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-795899882

Cafe Aroma

အအေးဆိုင်များ
 • ၃၇၊ အခန်း-၁ဝ၁၊ ပ-ထပ်၊ လပြည့်ဝန်းပလာဇာ၊ အလြံပဘုရားလမ်း၊ ၊ ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8242011, 01-8242022-ခွဲ-107

Cafe Blues

အအေးဆိုင်များ
 • ၃၅၂၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း(ထက်)၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8385128

CAFÉ DIBAR

အအေးဆိုင်များ
 • ၁၄/၂ဝ၊ သံလွင်လမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5006143