မွေးမြူရေးအစားအစာ

Total Listing Found: 173

333

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၆၃-ဂ၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8223160, 09-5162176

555

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၁၂-ည၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-681060, 09-5110760

555

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၁၊ သန္ဓေပင်ကျေးရွာ၊ ၊ မှော်ဘီ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-621290, 09-43008004

777

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ဂ-၅၁/ခ၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-680704, 09-5162176

Aqua Shop

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ဝ၁/၁၈/၁၉/၂ဝ၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ မေတ္တာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9543937, 01-726612, 01-726121

autdkifat

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၅၃၊ ဘုရားလေးလမ်း၊ ၊ ခင်ဦး ၊ ခင်ဦး

 • 055-20919, 09-5500684

Betagro

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၈၁၊ မိုးကောင်းလမ်း(ဓမ္မာရုံလမ်း)၊ ၊ ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7577177, 09-5021709

Diamond

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၂၂-ဆ၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-682965

DM (Special-1)

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၂၅-က၊ ကံ့ကော်လမ်းဩယ်(၃)၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-680121

EL AQUA SHOP

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၈၄၇၊ အခန်း-၂၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8229130, 01-8225292